Archív dle data

Díváte se na archív příspěvků dle data.

KT Motorsport v Mostě

Několik postřehů z Mostu. Pouze malý počet startujících pokazil celkový dojem ze závodů automobilů o MMČR a mistrovství zóny Střední Evropa. Díky stále se zvyšující kvalitě vozového parku a umění startujících, byly i při jejich nízkém počtu k vidění zajímavé souboje. Škoda, že pro vysoké teploty, byly některé posádky nuceny ze závodů odstoupit. Je potěšitelné, že i v těchto podmínkách se […]